orättvis

orättvis
• orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • orättvis — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • falsk — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande • konstlad, onaturlig, tillgjord, falsk • förrädisk, falsk,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • förkastlig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös …   Svensk synonymlexikon

  • obefogad — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad,… …   Svensk synonymlexikon

  • orätt — • orättvisa, orätt, oförrätt, vrånghet • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig …   Svensk synonymlexikon

  • orättmätig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig …   Svensk synonymlexikon

  • oriktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig …   Svensk synonymlexikon

  • diskriminera — v ( de, t) utsätta för orättvis behandling pga. tillhörighet till viss grupp …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • obillig — adj ( t, a) orättvis, orimlig, oskälig …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”